Zamjene za petak 6.11.2020.

1., 2. i 3. sat: 4.b – ne dolazi

1. i 2. sat: 4.c – ne dolazi

1. i 2. sat: 1.c – ne dolazi

1. i 2. sat: 2.d – ne dolazi

4. sat: 2.f – matematika – 217

4. i 5. sat: 4.b – politika i gospodarstvo – 208

6. i 7. sat: 3.c – ide kući

 

VAŽNO!

Nastava kemije kod prof. D. Rašića – ide na daljinu (4.b)

Nastava njemačkog jezika/francuskog jezika kod prof. T. Banožić – ide na daljinu (2.e,4.e)