Zamjene za četvrtak, 13.2.2020.

1.sat: 1.e – ne dolazi
2. sat: 3.d – sociologija – 209
3. sat: 1.a – latinski jezik- 209
3. sat: 4.b – politika i gospodarstvo – 230
4. sat: 4.d – politika i gospodarstvo – 230
5.sat: 1.e – fizika -209
6. sat: 2.e – povijest- 323, 3.a u 221
7. sat: 2.d/2.e (njemački jezik – prof. Joler) – ide kući