Preventivno predavanje za nastavnike na temu vršnjačkog nasilja

U  srijedu 12. veljače 2020. održano je stručno predavanje za članove Nastavničkog vijeća unutar projekta “Nije cool biti bully”. Projekt se provodi u  suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo i Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Cilj Projekta je prevenirati nasilje, govoriti o njemu otvoreno i sa stajališta stručnjaka te se približiti mladima kroz jezik koji oni razumiju, a sve u cilju podizanja svijesti o rizičnim i zaštitnim čimbenicima u prevenciji vršnjačkog nasilja. Prema istraživanjima, svako četvrto dijete skoro svakodnevno doživi određeni oblik nasilja u školi. Prema tome, zadaća odraslih, a ponajviše institucija jest prepoznati nasilje, zaustaviti ga i pomoći žrtvi, ali i educirati nasilnika kako se neprihvatljivo ponašanje ne bi nastavilo u budućnosti.

Predavanje je održala psihologinja Ana Raguž, mag. psyh. koja je djelatnica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.