Zamjene za srijedu, 12.2.2020.

1. sat: 2.d – ne dolazi
1. sat: 4.a – matematika – 318
2. sat: 4.a – glazbena umjetnost – 211
2. sat: 1.c – dio razreda (njemački – prof. Banožić) – 209
3. sat: 4.c – kemija – 322
3. sat: 3.a – povijest – 323, a 3.f u 209
4. sat: 4.a – biologija – 320
4. sat: 3.c – engleski jezik – 221
4. sat: 1.e – likovna umjetnost – 213
5. sat: 1.d – povijest – 221
5. sat: 1.a – geografija – 310, a 3.d u 318
6. sat: 3.d – projektna
6. sat: 2.e – ide kući onaj dio razreda koji bi 7. sat trebao imati etiku
7. sat: 2.c/2.e (etika) – ide kući
7. sat: 2.e (vjeronauk) – projektna