Predstavljanje ponuda – ponuda 7/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 21. listopada 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) Marbis d.o.o.

b) Speranza

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 30. listopada 2019. godine u 17,30 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.