Zamjene za četvrtak, 24.10.

2. sat: 2.b – biologija – 221
3. sat: 3.e – TZK
3. sat: 3.c – sociologija – 320
4. sat: 3.f – hrvatski jezik – 217, umjesto 1. sat
4. sat: 4.b – politika i gospodarstvo – 230
5. sat: 4.e – politika i gospodarstvo – 222
5. sat: 3.a – TZK – umjesto 7. sat
6. sat: 2.c – latinski jezik – 318
7. sat: 1.c – ide kući
7. sat: 3.e – ide kući