Zamjene za srijedu, 23.10.

1. sat: 2.c – ne dolazi
1. sat: 2.e – ne dolazi
1. sat: 4.b – ne dolazi
2. sat: 3.e – ne dolazi
2. sat: 4.d – hrvatski jezik – 209
2. sat: 3.f – povijest – 323, a 3.a u 221
3. sat: 3.b – fizika – 221, umjesto 7. sat
3. sat: 3.a – matematika – 322
4. sat: 3.e – geografija – 309, a 2.e u 314
6. sat: 1.e – engleski jezik – 314
7. sat: 3.a – ide kući
7. sat: 4.a – ide kući