ODRŽANA PREZENTACIJA O CERNU “PUTOVANJE U SREDIŠTE ATOMA”

U okviru Školskoga programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja, u ponedjeljak 13. svibnja 2019. prof. fizike i matematike Suzana Šijan održala je prezentaciju za učenike i nastavnike I. gimnazije o nedavnoj posjeti  CERN-u u Švicarskoj.

U  prezentaciji pod nazivom “Putovanje u središte atoma” zainteresirani učenici su mogli saznati zanimljivosti vezane uz najnovija istraživanja CERN-a kao vodeće međunarodne institucije za nuklearna istraživanja u području fizike elementarnih čestica i najvećeg  znanstvenog laboratorija na svijetu. Prezentaciju možete pronaći ovdje.

Prezentacija “Putovanje u središte atoma”