Zamjene za srijedu, 15.5.

1.sat: 4.c – ne dolazi
3.sat: 2.b – hrvatski jezik – 211, umjesto 1. sat
4.sat: 4.e – hrvatski jezik – 214, umjesto 1. sat 
5.sat: 2.a – povijest (test) – 230 
5.sat: 1.d – hrvatski jezik – 211   
6.sat: 2.a – ide kući
7.sat: 3.e – logika – 211