Zamjene za četvrtak, 16.5.

2.sat: 4.b – filozofija – kino dvorana, umjesto 7. sat

4.sat: 4.e – fizika – 323

5.sat: 2.c – hrvatski jezik – 211

6.sat: 4.a – engleski jezik – 211

7.sat: 2.d – idu kući

7.sat: 4.c – idu kući