KRVOLOČNE VISIBABE u I. gimnaziji

Debata je izvannastavna aktivnost koja okuplja učenike zainteresirane za proučavanje društvenih problema i pitanja, pronalaženje materijala za njihovo dublje razumijevanje, te napokon njihovo diskutiranje u zadanom formatu i u okviru određenih aktivnosti.

Debatni klub sastaje se u pravilu jednom tjedno, proučava određenu temu i priprema se za raspravljanje – debatiranje – o njoj. Debatira se na obje strane teze – afirmacijskoj (za) i negacijskoj (protiv), čime se problem mora sagledati s više strana, i pronaći argumente i dokaze za dokazivanje, ali i osporavanje određene teze. To dovodi do dubljeg razumijevanja teme i razbijanja predrasuda kroz logično i argumentirano razmišljanje i retorički oblikovano govorenje. Rad učenika usmjeravaju i potpomažu studenti-mentori (bivši učenici i debatanti Prve gimnazije) te profesor-voditelj debatnog kluba.

U sklopu djelovanja debatnoga kluba jest i sudjelovanje na tribinama, “spikaonicama”, natjecanjima, seminarima te ljetnim kampovima u organizaciji Hrvatskog debatnog društva o kojima možete čuti više na sastanku debatnoga kluba Prve gimnazije “Krvoločne visibabe” koji djeluje u kontinuitetu od 2000./2001. godine. Svake se godine barem jedna debatna ekipa Prve gimnazije kvalificira na državno natjecanje gdje naši debatanti postižu zavidne uspjehe, od visokih individualnih plasmana do plasmana na europsko natjecanje. Svojim su iznimnim radom tako i neki debatanti “Krvoločnih visibabi” zaslužili mjesto u hrvatskoj debatnoj reprezentaciji čime su dobili priliku nastupiti na međunarodnim natjecanjima. 2015. godine, u okviru programa Euroscola, naši su debatanti također sudjelovali u simulaciji Europskog parlamenta u Strasbourgu