Zamjene za petak 26.01.2018.

Zamjene za petak 26.01.2108.

4. sat: 1.a – povijest – 312

7.sat: 3.a – idu kući

Zamjene učionica

1.sat: 4.a/4.b (E) – 230

2.sat: 4.c – 211

3.sat: 3.a – 216

4.sat: 4.e – 214

5.sat: 4.a – 228

7.sat: 1.d – 228

Popis publike za Lidrano – kino dvorana

2.sat:   2.b, 1.c,  1.f, 4.c, Paštar izborna

3.sat:   1.b, 3.a, 3.e, 2.d.

4.sat:    3.c, 2.e, 4.e, 4.d,

5. i 6. sat:  2.c, 3.d