JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Klasa: 602-03/17-01/315
Urbroj: 251-84-17-01
Zagreb, 30.06.2017.

Na temelju članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/2012) Školski odbor I. gimnazije, Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, raspisuje dana 30.6.2017. godine
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora