Popravni ispiti

Popravni ispiti održat će se 22.8.2017. prema sljedećem rasporedu:

 

LATINSKI JEZIK

– pismeni dio za učenike – 8:00-8:45 sati

– usmeni dio za L.H. (1.a) – 9:15 sati

– usmeni dio za P.J. (2.d) – 9:40 sati

 

MATEMATIKA

– pismeni dio za I.P. (3.e) – 10:30 sati

– usmeni dio – iza pismenog dijela