Upisi u 1. razred u šk. god. 2017./2018.

Upisi u 1. razred I. gimnazije za školsku godinu 2017./2018. bit će u

četvrtak (13. srpnja) od 13 do 18 sati i petak (14. srpnja) od 8 do 14 sati.

Obvezni dokumenti za prijavu:

1. Upisnica (potpuno popunjena i potpisana od strane djeteta i roditelja/skrbnika)

2. Originali svjedodžbi viših razreda osnovne škole (od 5. do 8. razreda)

3. Odgovarajući dokumenti na temelju kojih je učenik stekao pravo na direktni upis ili dodatne bodove (zdravstvene teškoće, državna natjecanja u znanju, teškoće u razvoju, otežani uvjeti i ostalo).

Učenici koji su ostvarili pravo na dodatne bodove na temelju postignutih rezultata na državnim natjecanjima u sportu Hrvatski školski sportski savez neće izdavati uvjerenja kojim bi učenici osnovnih škola stjecali dodatne bodove za upis u srednju školu. Podaci o ostvarenom uspjehu u natjecanjima školskog sporta, a temeljem kojih učenici stječu pravo na dodatne bodove za upis u srednju školu, dostavljeni su nadležnom ministarstvu te učenici nisu obvezni donositi uvjerenje pri upisu u I. gimnaziju.

Pozivamo učenike s teškoćama i njihove roditelje da dođu na upis u 1. razred u četvrtak (13. srpnja) od 13 do 18 sati s potrebnom dokumentacijom (Upisnica, Originali svjedodžbi viših razreda osnovne škole, Stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Stručno mišljenje školskog liječnika za profesionalnu orijentaciju učenika, Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport o primjerenom obliku školovanja te dva osnovna liječnička nalaza ne starija više od godinu dana).

Učenicima koji će pohađati 1. razred školske godine 2017./2018. nudimo i fakultativnu nastavu iz stranih jezika koje ne uče u redovnom programu, a to su talijanski i ruski jezik za početnike. Osim navedenih jezika za učenike se nudi predmet Osnove financijske pismenosti. Fakultativni predmet ne moraju odabrati svi učenici, već samo oni koji to žele. Ukoliko učenici odaberu jedan od navedenih predmeta dužni su ga pohađati jednom tjedno cijelu školsku godinu, a ocjena iz tog predmeta upisuje se u svjedodžbu i ulazi u opći uspjeh. Ispunjen i potpisan obrazac potrebno je donijeti na upis sa svim ostalim dokumentima.

Obrazac za prijavu pohađanja fakultativnog predmeta možete preuzeti ovdje.

 

Pozivaju se svi zainteresirani učenici za učenje mađarskog, makedonskog ili češkog jezika po modelu C da ispunjenu prijavnicu donesu na dan upisa.

Prijavnica za pohađanje nastave mađarskog, makedonskog ili češkog jezika po modelu C nalazi se ovdje.