I. gimnazija dobila je zahvalinicu FER-a

I. gimnazija je dobila na svečanoj proslavi Dana fakulteta elektrotehnike i računarstva Zahvalnicu za istaknuti doprinos u srednjoškolskom obrazovanju i nagradu za najbolje rangiranog kandidata iz škole pri upisu na fakultet u akademskoj godini 2017./2018.. I ove godine u žestokoj konkurenciji, I. gimnazija je dobila nagradu kao jedna od dvadesetak srednjih škola.