Natječaj za radno mjesto spremač/ica

Klasa: 112-02/22-02/ 05 Urbroj: 251-84-22-01 Zagreb, 16. svibnja  2022. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36,  Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Spremač/ica– puno Opširnije

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU MATEMATIKE – 1 IZVRŠITELJ

Klasa: 112-02/22-02/ 04 Urbroj: 251-84-22-01 Zagreb, 29. travnja 2022. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36,  Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ica matematike Opširnije

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice matematike – 2 izvršitelja

Klasa: 112-02/22-02/ 03 Urbroj: 251-84-22-01 Zagreb, 14. travnja 2022. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36,  Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ica matematike Opširnije

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice matematike

Klasa: 112-02/22-02/02 Urbroj: 251-84-22-01 Zagreb, 18. siječnja 2022. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36,  Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ica matematike – Opširnije

Odluka o načinu i sadržaju te području provjere i vrednovanja kandidata – FIZIKA

KLASA: 602-03/01-21/ URBROJ: 251-84-21-04 U Zagrebu 23. prosinca 2021.   Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u I gimnaziji, a vezano uz raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice fizike, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje  kandidata donosi   ODLUKU O NAČINU I SADRŽAJU TE PODRUČJU PROVJERE I Opširnije

Natječaj za nastavnika/icu fizike

  Klasa: 602-03/21-01/533 Urbroj: 251-84-21-01 Zagreb, 23. prosinca 2021. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36,  Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ica fizike Opširnije

Odluka o provođenju selekcijskih postupaka – etika

KLASA: 602-03/21-01/525 URBROJ: 251-84-21-04 U Zagrebu 17. prosinca 2021.   Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u I gimnaziji, a vezano uz raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika etike, 23 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2022., Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje  kandidata donosi   ODLUKU O PROVOĐENJU Opširnije