Natječaj za radno mjesto spremača/ice

Klasa: 112-02/23-01/07 Urbroj: 251-84-23-01 Zagreb, 3. kolovoza  2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20,151/22), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36,  Zagreb, raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto 1. Spremač/ica– puno neodređeno radno vrijeme Opširnije

Natječaj za spremačicu na puno neodređeno radno vrijeme

Klasa: 112-02/23-01/05 Urbroj: 251-84-23-01 Zagreb, 20. travnja  2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20,151/22), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36,  Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Spremač/ica– puno neodređeno radno Opširnije