Intervju bivše učenice Nike Brdal o radu školskog psihologa

U utorak 14. 5. 2024. školska psihologinja Vlasta Lukačević, prof. sudjelovala je u intervjuu bivše učenice I.

gimnazije, sada studentice studija logopedija na ERF-u Nike Brdal na temu rada školskog psihologa u

sklopu seminarskog rada iz izbornog kolegija Interakcijski i komunikacijski aspekt odgoja i obrazovanja

prof. T. Vidić.

Pitanja su pokrila područja rada školskog psihologa, najčešće poteškoće kod učenika/ica, promjene u

pojavnosti i tipu poteškoća mentalnog zdravlja učenika/ica novije generacije, školske preventivne

aktivnosti, individualni i grupni rad s učenicima/icama i slično.