Zamjene za ponedjeljak, 4. 3. 2024.

1. i 2. sat: 3. d – ne dolaze

3. sat: 3. c – Matematika, umjesto 7. sat – 309

4. i 5. sat: 4. c – Kemija, umjesto 1. i 2. sat – 216

5. sat: 3. e – Stručni tim škole – kinodvorana

6. i 7. sat: 4. a – ide doma

6. sat: 2. a – ide doma

7. sat: 4. d – ide doma