Učenici Prve na koncertu Muzičke akademije

U utorak 30. siječnja 2024. učenici i učenice 1.c, 3.c i 4.c, u pratnji profesorica i stručnih suradnica, posjetili su Muzičku akademiju i u koncertnoj dvorani Blagoje Bersa poslušali nastup orguljašice Urse Ljuban u sklopu Orguljskog festivala Anabasis: Dies alumni.

Festival već osmu akademsku godinu donosi osam tematski osmišljenih koncerata na kojima se na interdisciplinaran način predstavlja orguljska literatura. Teme koncerata obuhvaćaju različita stilska razdoblja te obrađuju različite aspekte poimanja glazbe kroz povijest. Dvoranski prostor Akademije omogućava i predstavljanje svjetovnije strane orgulja, instrumenta koji sam po sebi već nosi uvriježenu konotaciju sakralnosti.