Projekt Zaposli ruke otpusti brige

Projekt ”Zaposli ruke otpusti brige” provodit će se tijekom školske godine 2023./2024 Na početku projekta proveli smo ispitivanje (anketiranje svih učenika škole). U aktivnostima koje su predviđene projektom sudjelovat će zainteresirani učenici i nastavnici ovisno o iskazanim interesima, sklonostima i sposobnostima. Opći cilj projekta usmjeren je na poticanju učenika za što kvalitetnije iskorištavanje slobodnog vremena. Kao glavni rezultat projekta ”Zaposli ruke otpusti brige” očekuje se  jačanje samopouzdanja, stvaranje zdravih vršnjačkih odnosa kroz druženje i zajednički rad, razvoj praktičnih vještina, jačanje povjerenja u druge te osnaživanje privrženosti školi. Nakon provedenih radionica učenici bi u timu izrađivali multimedijske materijale pri čemu bi imali ograničeno vrijeme izrade, ali i vrijeme predstavljanja rada.  Kroz izrađene materijale prikazali bi provedene aktivnosti (npr. oblikovanje gline) te istovremeno povećali razinu primjene IKT-a. Glavna ideja je potaknuti mlade da kvalitetno provode slobodno vrijeme, a da se istovremeno opuste i zabave.