Zamjene za petak, 24. 11. 2023.

1.i 2. sat: 4. e – ne dolazi

1.sat: 1. b – preventivni program – predavanje šk. liječnice (kino dvorana)

2. sat: 1. f – preventivni program – predavanje šk. liječnice (kino dvorana)

3. sat: 4. b – Politika i gospodarstvo – 208

4. sat: 4. b – Biologija – 208

4. sat: 1. d – Latinski jezik, umjesto 7. sat – 211

5. i 6. sat: 2. b – Fizika – 208

5. sat: 1. c – Geografija – 309

5. sat: 1. d – Matematika – 310

6. i 7. sat: 4. d – idu kući

7. sat: 2. b – idu kući

7. sat: 3. c – idu kući

Fakultativna nastava – Badminton neće se održati