Preventivna predavanja školske liječnice V. Jureša

U petak, 3. studenoga 2023. školska liječnica i njezina specijalizantica održale su preventivna predavanja u području reproduktivnog zdravlja za učenike 1. i 2. razreda. Za učenike 1. c i 1. e razreda održana su predavanja na temu Spolno prenosivih bolesti, a za učenike 2. a i 2. e razreda Kontracepcija. Učenici su, uz predavanje, imali priliku saznati što ih sve zanima u području reproduktivnog zdravlja u obliku postavljanja anonimnih pitanja.