Maturanti/ice posjetili Centar CISOK

U ponedjeljak 23.10.2023. grupa prijavljenih maturanata i maturantica posjetila je Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri CISOK. Sudjelovali su na grupnom informiranje “Važnost profesionalnog informiranja” i saznali o čemu je važno da vode računa pri odlučivanju o nastavku školovanja kako bi njihova odluka bila pravovremena i u skladu s njihovim sposobnostima, interesima i vrijednostima.

Slike 1.-3. Posjet maturanata/ica Centru CISOK