Zamjene za ponedjeljak, 23.10.2023.

1.sat: 2.e – ne doaze

1.sat: 4.d – ne dolaze

2. sat: 2.a – ne dolaze

3. sat: 3.e – Fizika, umjesto 2. sat – 309

4.sat: 1.d – Glazbena umjetnost -228

5. sat: 3.c – Matematika, umjesto 1. sat – 309