Zamjena za srijeda, 17.5.2023.

1. i 2. sat: 1. c – ne dolazi

3. sat: 3. b – psihologija – 209

3. sat: 4. e – izborna matematika – 320

4. sat: 3. b – stručni tim škole – 318

5. sat: 2. c – hrvatski jezik – 221

5. sat: 3. e – stručni tim škole – 312

5. sat: 4. e – TZK

6. sat: 4. e – stručni tim škole – 315

7. sat: 4. e – ide kući

 

Neće se održati nastava fakultativne nastave Španjolski jezik napredni 0. sat.