Zamjene za utorak, 16.5.2023.

1. i 2. sat: 1. b – ne dolazi

1., 2. i 3. sat: 2. e – ne dolazi

1. i 2. sat: 4. f – ne dolazi

1. sat: 2. d – ne dolazi

2. sat: 3. d – povijest – 230

2. sat: 4. d – stručni tim škole – 216

3. sat: 4. d – matematika – 209

3. sat: 3. c – glazbena umjetnost – 230

4. sat: 2. e – fizika – 217, umjesto 1. sat

4. sat: 4. a – stručni tim škole – 230

4. sat: 4.f – TZK

5. sat: 2. e – fizika – 322, umjesto 2. sat

5. sat: 4. a – matematika – 230

5. sat: 4.f – stručni tim škole – 221

6. sat: 3. e – ide kući

6. sat: 4. d – ide kući

7. sat: 3. b – ide kući

7. sat: 3. c – ide kući

 

Za učenike 2. razreda neće se održati izborna nastava Španjolski jezik 6. i 7. sat.