Zamjene za ponedjeljak, 15.5.2023.

1. sat: 2.b – matematika – 214

5. sat: 4.c – engleski jezik – 217, umjesto 7. sat

6. sat: 2.b – likovna umjetnost – 213

6. sat: 4.f  -ide kući

 

Neće se održati 8. sat fakultativna nasatava Španjolski jezik (početni).