Zamjene za ponedjeljak, 8.5.2023.

2. sat: 2.b – likovna umjetnost – 214

4. sat: 1.b – kemija – 208

5. sat: 1.b – povijest – 208, umjesto 7. sat

6. sat: 2.c – ide kući

7. sat: 2.a (dio razreda vjeronauk) – ide kući

7. sat: 2.b – matematika – 213

7. sat: 4.b – ide kući