Učenici Prve sudjelovali u 2. valu istraživanja Instituta Ivo Pilar

U okviru Školskih preventivnih strategija, u razdoblju od 21. do 27. travnja 2023. učenici i učenice  drugih i trećih razreda I. gimnazije, sudjelovali su u 2. valu  istraživanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar pod nazivom “Longitudinalno istraživanje stresa kod mladih”.

Istraživanje financira Hrvatska zaklada za znanost. Cilj istraživanja je ispitati koliko su mladi izloženi stresu, kakve su posljedice stresa te kako se mladi suočavaju sa stresom. Prikupljanje  podataka provodi  se online u četiri vremenske točke, do jeseni 2023.  Po ispunjavanju upitnika, učenici i učenice dobiju povratnu informaciju o svom rezultatu  u odnosu na prosječne rezultate  njihovih vršnjaka.

Sl.1 Učenici/ice Prve sudjelovali u 2. valu “Longitudinalnog istraživanja stresa kod mladih”