Zamjene za utorak, 2.5.2023.

1. sat: 1.e – ne dolazi

1. sat: 2.c (njemački jezik) – ne dolazi

1. sat: 4.c – ne dolazi

1. i 2. sat: 1.a – ne dolazi

2. sat: 3.a – hrvatski jezik – 320

3. sat: 4.a – glazbena umjetnost – 211

3. sat: 4.c – geografija – 318

3. sat: 4.e – povijest – 214, umjesto 1. sat

4. sat: 4.e – fizika – 318

5. sat: 1.a – SRZ (stručni tim škole)

6. sat: 4.c – ide kući

7. sat: 3.d – ide kući

 

Za učenike 2. razreda neće se održati izborna nastava Španjolski jezik.