Zamjene za četvrtak, 20.4.2023.

1. i 2. sat: 2.b – ne dolazi

3. sat: 3.b – kemija – 309

4. sat: 2.b – likovna umjetnost – 320

4. sat: 4.f – fizika – 217, umjesto 1. sat

4. i 5. sat: 4.b – engleski jezik – 230, umjesto 6. i 7. sat

5. sat: 2.a – engleski jezik – 323, umjesto 7. sat

5. sat: 2.b – hrvatski jezik – 320

6. sat: 2.a – ide kući

6. sat: 1.d – ide kući

6. sat: 4.c – ide kući

7. sat: 4.d/4.f – njemački jezik (prof. Jukić) –  ide kući

8. sat: 3.b – ide kući