Zamjene za četvrtak, 23.3.2023.

1. i 2. sat: 3.a – ne dolazi

3.sat: 2.e – geografija – 318

4. sat: 2.e – likovna umjetnost – 322

4. sat: 3.d – hrvatski jezik – 310

5. sat: 1.d – dio razreda – informatika – informatička uč., umjesto 7. sat

5. sat: 2.d – hrvatski jezik – 221

6. sat: 1.c – ide kući

6. sat: 2.e – matematika – 320

7. sat: 2.a – ide kući