Zamjena za utorak, 21.3.2023.

1. sat: 2.c – dio razreda (njemački jezik) – ne dolazi

1. sat: 3.b – ne dolazi

3. sat: 1.d – latinski jezik – 222

3. sat: 3.b – kemija – 312

4. sat: 1.d – likovna umjetnost – 222, umjesto 1. sat

4. sat: 3.b – TZK

5. sat: 3.a – glazbena umjetnost – 213

5. i 6. sat: 1.c – fizika – 312

6. sat: 3.a – povijest – 213

7. sat: 3.d – ide kući