Uspješno održan Dan PMF-a u Prvoj

U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja, u ponedjeljak 20. ožujka 2023. u I. gimnaziji održan je “Dan PMF-a u Prvoj!”.

Pod velikim odmorom naši maturanti/ice i učenici/ice imali su priliku razgovarati sa studentima/icama  i profesorima u Info kutku PMF-a u predvorju škole i prikupiti korisne informacije o studijskim programima PMF-a od svojih interesa.

Tijekom 8. sata za maturante/ice dva prirodoslovno- matematička razreda 4.b i 4. f te zainteresirane učenike/ice svih ostalih razreda održana je prezentacija studijskih programa svih 7 odsjeka PMF-a: Biološkog, Fizičkog, Kemijskog, Geografskog, Geološkog, Geofizičkog,  i Matematičkog odsjeka.

Organizacija ovakvog događanja bila je prilika za potaknuti učenike/ice  na aktivnu ulogu u istraživanju i identificiranju profesionalnih interesa i buduće karijere.

 

              

Sl. Uz  Info kutak i prezentaciju studijskih programa, uspješno održan Dan PMF-a u Prvoj