Digitalni tragovi

O projektu

Cilj ovog projekta je povezati učenike nekoliko škola, potaknuti ih na suradnju i razmjenu znanja, iskustava i vještina. Projekt će se provoditi kroz nekoliko različitih aktivnosti tijekom jedne godine. Sudjelujući u projektu učenici će komunicirati u sigurnom okruženju (TwinSpace) te se međusobno upoznati, razmijenit će svoje dosadašnje iskustvo rada u raznim besplatnim programima, predstaviti nove ideje, a kao rezultat rada ostat će digitalni zapisi dostupni svima. Teme koje će se prezentirati bit će vezane uz ishode kurikuluma informatike i međupredmetnih tema (domene: e-društvo, računalno razmišljanje i programiranje, digitalna pismenost i komunikacija).

 

CILJEVI

 • pobuditi znatiželju kod učenika i želju za učenjem novog
  ● razviti sposobnost komuniciranja s nepoznatim osobama u sigurnom okruženju
  ● povećati razinu IKT kompetencija
  ● poticati kreativnost
  ● učiti toleranciji i radu u timu
  ● uvažavati tuđe mišljenje
  ● spremnost na dijeljenje znanja
  ● istraživati različite načine prezentiranja sadržaja
  ● kritički vrednovati i argumentirati svog i tuđeg rada
  ● razvijati prezentacijske i komunikacijske vještine
  ● učenje o autorskom pravu, CC licencama, opasnostima na internetu, izradi aplikacija za mobitele, etičkim pitanjima vezanim za korištenje interneta, pomoćnoj tehnologiji za osobe s teškoćama,
  ● prilagoditi se sučeljima novih digitalnih alata

 

RADNI POSTUPAK

Kalendar rada:
prosinac 2019. – pronalaženje partnera i prijava projekta na eTwinning
siječanj 2020. – predlaganje tema koje će se obrađivati
veljača 2020. – kreiranje timova i provođenje ankete
ožujak 2020. – predstavljanje učenika na Twinspaceu i komunikacija s drugim učenicima, podjela zadataka timovima prema definiranim temama
travanja i svibanj 2020. – istraživanje tema i rad na zadacima
lipanj 2020. – predstavljanje rješenja i objava na Moj Twinspace
srpanj i kolovoz 2020. – stanka za učenike
rujan 2020. – vršnjačko vrednovanje digitalnih radova
listopad 2020. – provođenje ankete među sudionicima projekta (što su novo naučili, hoće li sudjelovati u budućim projektima,…)
studeni 2020. – prezentacija radova učenicima koji nisu sudjelovali u projektu, mogući susret učenika koji su sudjelovali u projektu (ako se nađu sredstva)
kroz cijeli kalendar rada kontinuirano objavljivati aktivnosti na Moj Twinspace

 

OČEKIVANI REZULTATI

Provođenjem ankete među učenicima koja su nova znanja i iskustva stekli sudjelovanjem u projektu te kako su povećali svoje IKT kompetencije.
Anketa za nastavnike koji su sudjelovali u projektu o zadovoljstvu postignutim rezultatima te ispunjenosti postavljenih ciljeva.
Prezentacija radova učenicima koji nisu sudjelovali u projektu (u školama koje su sudjelovale u projektu). Ispitivanje (anketiranje) učenika o spremnosti uključivanja u sličan projekt u budućnosti. Objavljivanje radova na Moj Twinspaceu, društvenim mrežama, organizacija radionica za ostale učenike (radionice vode učenici koji su sudjelovali u projektu). Izrada vizualnog identiteta projekta koristeći alat koji su upoznali kroz projekt.