Zamjene za četvrtak, 9.3.2023.

2. sat: 3.b – ne dolazi

4. sat: 2.e – SRZ (Kap dobrote) – 322

6. sat: 2.e – fizika – 320

7. sat: 2.a –  ide kući