Zamjene za utorak, 14.2.2023.

1. sat: 4.b – ne dolazi

2. i 3.  sat: 4.d – fizika – 217

3. sat: 2.c – glazbena umjetnost – 211, a 3.c/3.d (vjeronauk) – 317

4. sat: 2.c – hrvatski jezik – 317

4. sat: 2.e – fizika – 217, umjesto 7. sat

5. sat: 2.e – latinski jezik – 217

6. sat: 4.f – ide kući