Zamjene za srijedu, 21.12.2022.

1. i 2. sat: 2.b – ne dolazi

1., 2. i 3. sat: 4.d – ne dolazi

1. i 2. sat: 1.b – cijeli razred informatika

3. sat: 2.d – kemija – 230

3. i 4. sat: 4.f – cijeli razred informatika

4. sat: 4.a – povijest – 222

5. sat: 1.b – SRZ – stručni tim škole – 310

5. sat: 4.a – glazbena umjetnost – 222, umjesto 7. sat

6. sat: 2.d – ide kući

6. sat: 4.a – ide kući

6. sat: 3.c – ide kući

 

U srijedu se neće održati fakultativna nastava Engleski konverzacijski (početni) 0. sat.