Zamjene za ponedjeljak, 21.11.2022.

2. sat: 3.e – hrvatski jezik – 228

3. sat: 4.f – fizika – 208

4. sat: 4.c – povijest – 323

4. sat: 4.f – matematika – 228

5. sat: 1.c – likovna umjetnost – 317