Zamjene za srijedu, 5.10.2022.

1.sat: 4.d (dio razreda etika) – ne dolazi

1. i 2. sat: 4.f – ne dolazi

1., 2. i 3. sat: 3.d – ne dolazi

3. sat: 3.e – glazbena umjetnost – 211, a 4.d ima povijest u 320

4.sat: 1.e – glazbena umjetnost – 211

4. sat: 3.d – povijest – 314

4. sat: 1.c – SRZ – 228

5. sat: 1.e – kemija – 211

5. sat: 2.c – matematika – 221, umjesto 7. sat

5. sat: 2.d – biologija – 222

6. sat: 4.d – ide kući

6. sat: 4.e – ide kući