Zamjene za srijedu, 9. 3. 2022.

1. sat: 4. a – ne dolaze

2. sat: 1. b – TZK

4. sat: 3. f – logika

4. sat: 4. b – PiG

5. sat: 3. f – engleski

5. sat: 4. b – geografija

6. sat: 1. b – idu kući

Zamjene učionica, srijeda 9. 3.

1. b – 216

1.c – 314

1.e – 208

3.d – 230

engleski izborni – 230