Održana prezentacija o studiju farmacije

U okviru  Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja u ponedjeljak 7. ožujka 2022. održana je prezentacija o studiju farmacije za grupu zainteresiranih maturanata/ica i učenika/ica trećih razreda. Prezentaciju su održali bivši učenici I. gimnazije, studenti 2. godine studija farmacije na Farmaceutsko – biokemijskom fakultetu u Zagrebu Mia Eškinja i Filip Simić.  Bila je to prilika da učenici saznaju više o studijskom programu farmacije, o pripremama za ispite državne mature,  programima razmjene studenata, te mogućnostima zapošljavanja po završetku studija.

      

Slike 1.-3.Prezentacija bivših učenika I. gimnazije Mie Eškinje i Filipa Simića o studiju farmacije