O studiju medicine s bivšim učenicima Prve

U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja ciklus predstavljanja pojedinih studija od strane bivših učenika Prve nastavljen je studijem medicine.

U utorak 1.veljače 2022. za grupu zainteresiranih maturanata/ica i učenika/ica trećih razreda u školi su gostovali studentica 2. godine medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci Ela Štimac i Mahmud El-Hajj, student 2. godine studija medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Rado su podijelili su svoje iskustvo pripreme za državnu maturu,  prijemni, ispite te dali odgovore na brojna pitanja naših učenika/ica.

           

Slika 1.-3. Predstavljanje studija medicine za grupu zainteresiranih učenika/ica završnih razreda