Zamjene za petak, 28.1.2022.

1. sat: 3.e – ne dolaze

1. i 2. sat: 1.d – ne dolaze

1. i 2. sat: 2.d – ne dolaze

1. i 2. sat: 3.a – ne dolaze

2. sat: 3.e – sociologija

3. sat: 1.d – hrvatski

3. sat: 4.c – biologija

3. sat: 4.e – matematika

4. sat: 4.c – matematika izborna

4. i 5. sat: 1.b – dio slobodan sat (fiz)

4. i 5. sat: 2.e – njemački

5. sat: 1.a – likovni

5. sat: 2.a – slobodan sat

5. sat: 4.b – biologija

6. sat: 3.b – njemački

6. sat: 3.d – hrvatski

6. sat: 4.b – engleski

6. i 7. sat: 1.e – idu kući

7. sat: 1.b – slobodan sat

7. sat: 3.b – idu kući

7. sat: 3.c – idu kući