Zamjene za utorak, 25.1.2022.

1. sat: 2.d – ne dolaze

1. i 2. sat: 4.a – ne dolaze

2. sat: 3.e – logika

3. sat: 1.a – kemija

3. sat: 2.e – matematika

3. sat: 4.c – hrvatski

4. sat: 1.a – TZK

4. sat: 4.d – biologija

5. sat: 2.c – likovni

5. sat: 4.b – informatika

6. sat: 4.b – dio ide kući (fiz)

6. sat: 4.e – idu kući

7. sat: 3.d – idu kući

8. sat: 4.d/4.e (fiz) – idu kući

 

umjesto KD

2.c – 230