Donacija knjiga s održivog buvljaka

U utorak 18.1.2022. ostvaren je posljednji dio „održivog buvljaka“ koji je odvio na satu etike u četvrtim razredima u prošlom polugodištu u sklopu tema o održivom razvoju. Maturanti su na sat trebali donijeti predmete koji im nisu (više) potrebni, a spadaju u kategoriju odjeće, obuće, knjiga i jednostavnih recepata za razmjenu. Ideja je bila da ono što međusobno nisu razmijenili, doniramo je udrugama „Are you Syrious“, „Humana Nova“ (22,5 kg odjeće i obuće) i lokalnim knjižnicama.

Donacija knjiga nije bila moguća u zagrebačkim knjižnicama zbog trenutne COVID-19 situacije, stoga su knjige malo dulje tražile svoje buduće korisnike. Međutim, pronašle su ih u I. OŠ Petrinja koja trenutno gostuje u OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji („Druga OŠ Petrinja“) jer im je škola uništena u potresu. Također, dio knjiga doniran je i „Knjižnici i čitaonici Glina“ koji će po potrebi višak knjiga distribuirati u druge potrebne institucije (osnovne ili srednje škole na susjednom području te kaznionicu).

Sutradan je iz I. OŠ Petrinja došla povratna informacija da dio knjiga već ima svoje čitatelje te da od srca zahvaljuju na dobroj volji, ideji i solidarnosti. Bravo maturanti! J

„Možemo napraviti puno više nego što možemo.“ (E. van der Kwast)

Josipa Dvoraček Užarević

Poveznice s referencama Knjižnice i čitaonice u Glini te I. OŠ Petrinja.