Uspješna suradnja Prve s Hrabrim u preventivnom projektu “SocioNetza5!”

I. gimnazija nastavila je uspješnu suradnju s Hrabrim telefonom na preventivnom programu  za mlade “SocioNetza5!” –EMOTIcom i u ovoj školskog godini.

Tijekom prvog polugodišta,  u razdoblju od 7. listopada  do prosinca 2021. održana su 2 ciklusa  psihoedukativnih radionica namijenjenih mladima koji žele unaprijediti svoje emocionalne i socijalne kompetencije.

Pod vodstvom psihologa Adriana Štarka, održano je ukupno 10 interaktivnih preventivnih radionica s 5 tematskih cjelina:

  • Osjećaji, misli i emocije, koja je razlika?
  • Reguliranje emocija
  • Kako suosjećam sa sobom? – podržavanje samoga sebe
  • Kako prepoznati zlostavljajuće ponašanje u odnosima?
  • Stilovi komunikacije

Na radionicama su sudjelovale  dvije grupe s ukupno 12 učenika i učenica od prvih do trećih razreda I. gimnazije.

Radionice su se održavale uživo, u prostoru Centra za zdravlje mladih.

Sl. 1 Sudjelovanje učenika i učenica I. gimnazije u preventivnom programu za mlade “EMOTIcom”