Započeo ciklus predstavljanja fakulteta za maturante/ice – ERF

U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja u utorak 14. prosinca 2021. započeli smo ciklus predstavljanja pojedinih fakulteta u suradnji s bivšim učenicima I. gimnazije. Tako je Lana Bogović, studentica 5. godine studija soc. pedagogije održala prezentaciju  za grupu od 15 zainteresiranih maturantica i učenica trećih razreda o tri studijska programa Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta (ERF): studij soc. pedagogije, studij logopedije i studij edukacijske rehabilitacije.

Sl.1-2. Grupa zainteresiranih maturantica na predstavljanju studijskih programa Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta